Motto: “We Serve”       “Wij dienen”
Doelstellingen van Lions Clubs Internationaal (artikel 7 statuten Vereniging MD 110)
 
Lions Clubs International stelt zich ten doel:
 
  • Het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld
  • Het bevorderen van de beginselen van goed overheidsbestuur en burgerzin
  • Een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de samenleving
  • De Lions clubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip
  • Een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang
    maar over partijpolitieke en dogmatische – religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd
  • Het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen, het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.